• Foto van Amersfoort Alle foto,s zelf gemaakt Heeft u nog tips om de webside te verbeteren stuur dan een mail

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Rivier de Eem

De Eem is een rivier in het noorden van de provincie Utrecht. De Eem begint in Amersfoort, heeft een lengte van ongeveer 18 kilometer en stroomt uit in het Eemmeer. De Eem wordt weleens de langste rivier van Nederland genoemd, aangezien de Eem de enige rivier is die zowel in Nederland ontspringt als uitmondt.

De Eem wordt gevoed door het Valleikanaal en een aantal Veluwse beken, waarvan de Heiliggerbeek de Barneveldse Beek en de Lunterse Beek de belangrijkste zijn. Deze komen bij Amersfoort samen. Waar de beken de stad verlaten - bij de Koppelpoort - begint de Eem. De rivier loopt vervolgens oostelijk van Soest , Baarn en  Eemnes door de Eemvallei naar het Eemmeer (vroeger een deel van de Zuiderzee De Eem is verantwoordelijk voor het grootste deel van de afwatering van de Gelderse Vallei De Eempolders zijn landschappelijk van grote waarde.

Door bodemdaling als gevolg van ontwatering is de rivier hoger komen te liggen dan het omliggende land. Bij lage waterstanden in de zomer wordt er water vanuit de Nederrijn via het Valleikanaal in de Eem gepompt. De Eem is de belangrijkste bron van de biologische belasting van het Eemmeer, dat hierdoor achterblijft met het herstel vergeleken met de overige randmeren. Er is sprake van een belangrijke afname van de absolute hoeveelheid fosfaat en nitraat, maar relatief bezien wordt dit tenietgedaan door de afgenomen hoeveelheid water in 2003.

In het Pleistoceen was de Eem langer. De voortzetting van het stroombed is nog steeds herkenbaar in de ondergrond van Almere Buiten en de A27.

Naar de rivier de Eem zijn vernoemd:

Maak een Gratis Website met JouwWeb