Amersfoort is een stad en gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Utrecht in het midden van het land. De gemeente Amersfoort telt 157.438 inwoners die Amersfoorters worden genoemd. Het is in bevolkingsaantal de tweede stad van de provincie Utrecht en de vijftiende van Nederland.

Wil je een reaktie geven wat er verbeterd kan worden van de webside of wat je goed vind van de webside Of een reaktie wil geven op de foto,s stuur de reaktie naar 

Hovencarl56@gmail.com

Historie en omschrijving watertoren

De vrijstaande WATERTOREN op de Amersfoortse Berg, die op korte afstand aan de zuidzijde van de Utrechtseweg is gesitueerd, werd in 1912 in opdracht van het Gemeente Waterleiding Bedrijf gebouwd. Omdat de toren op een relatief hoog gelegen punt werd gesitueerd (44m boven NAP) ontbrak de noodzaak een hoge toren te ontwerpen. Dit leidde tot een vrij zeldzame, gedrongen vorm.

Aanleiding tot de bouw vormde de onvrede over de waterkwaliteit die de Utrechtse Waterleiding-Maatschappij vanaf 1890 vanuit Soesterberg leverde. Aangezien de concessie aan de UWM niet het alleenrecht gaf, ontstond de vrij unieke situatie, dat er sprake was van twee concurrerende waterleidingmaatschappijen.

 

Museum Flehite is gevestigd in drie muurhuizen uit omstreeks 1540. Het is het historische museum voor Amersfoort en Eemland. De vaste collectie bestaat uit zo’n 20.000 kunstwerken en andere objecten die een beeld schetsen van meer dan 750 jaar stadsgeschiedenis. Naast de vaste collectie heeft het museum ook wisselende tentoonstellingen omtrent cultuur- en kunsthistorie. Voor kinderen is er een speurtocht.

Het voormalig Sint-Elisabeth Gasthuis behoort met name vanwege de uitgebouwde hoog opgaande traptoren tot de meest schilderachtige en vaker gefotografeerde muurhuizen. Van 1578 tot 1907 was hier het Sint-Elisabeth Gast- of Ziekenhuis gevestigd. Dit was het eerste ziekenhuis in Amersfoort. Het bood onderdak aan:

 

De Utrechtseweg vanaf de Stadsring naar Berghotel altijd een hele klim op de fiets.

 

Wanneer je door de Muurhuizen loopt waan je je in de middeleeuwen. Toen de stad zich als gevolg van de economische bloei in 1380 begon uit te breiden, moest er een nieuwe stadsmuur gebouwd worden. De oude muur werd afgebroken en vanaf ongeveer 1500 werden er huizen gebouwd met het materiaal van de oude muur langs de lijn waar de stadsmuur had gestaan. Doordat de constructie van deze huizen plaats heeft gevonden in verschillende perioden is er een grote diversiteit aan vormen ontstaan.

De Elleboogkerk (voorheen bekend als Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart) is een neoclassicistische hallenkerk van 33 meter hoog, gelegen aan de Langegracht. 

De uit 1820 daterende Elleboogkerk werd op 22 oktober 2007 door brand verwoest. De Elleboogkerk is volledig gerestaureerd.

De basis voor de Elleboogkerk werd oorspronkelijk gelegd door Kapucijnenpater Gabriël. In 1638 richtte hij in het huis van zijn zuster aan de Kromme Elleboogsteeg op de hoek van de Langegracht een kapelletje in. In 1783 werd met de bouw voor een nieuwe kerk begonnen, in de vorm van een driebeukige hallenkerk. Deze kerk had de helft van de lengte van het gebouw zoals het er begin 21e eeuw bijstond.

In 1820 kreeg de voorgevel de verschijning die hij zijn verdere jaren zou houden. In 1853 werd de Elleboogkerk tot parochiekerk verheven. In 1920 werd de kerk versoberd en voorzien van gebrandschilderde ramen. In 1933 werd door de parochie de Amersfoortse Vrouwevaart in ere hersteld. Enkele jaren later, in 1938, kreeg zij daarvoor een vervangend 15e eeuws Mariabeeldje in bruikleen. Begin jaren zestig liep de interesse voor de Vrouwevaart terug.

In 1963 fuseerde de parochie met die van de nabijgelegen Sint Franciscus Xaveriuskerk aan 't Zand en werd de Elleboog aan de eredienst onttrokken. Het in bruikleen verkregen Mariabeeldje verhuisde mee.

 

 

 

 

 

Muurhuizen

Wanneer je door de Muurhuizen loopt waan je je in de middeleeuwen. Toen de stad zich als gevolg van de economische bloei in 1380 begon uit te breiden, moest er een nieuwe stadsmuur gebouwd worden. De oude muur werd afgebroken en vanaf ongeveer 1500 werden er huizen gebouwd met het materiaal van de oude muur langs de lijn waar de stadsmuur had gestaan. Doordat de constructie van deze huizen plaats heeft gevonden in verschillende perioden is er een grote diversiteit aan vormen ontstaan.

Bekende gebouwen in de Muurhuizen:
Museum Flehite: Museum Flehite is gevestigd in drie laat-middeleeuwse muurhuizen, gebouwd omstreeks 1540. In de loop der eeuwen zijn de oorspronkelijke woonhuizen ook voor andere doelen gebruikt, zoals pakhuis of zelfs militair hospitaal. 

 

 

De Eemhaven is een gezellig gebied geworden van Amersfoort.De vele boten langs de kade een prachtig gezicht de eetgelegenheden met in de de mooie dagen de gezellige terrassen.De vele mensen die er wandelen of fietsen.De vissers die proberen een vis te vangen in een woord veel gezelligheid.

 

Een middeleeuws stukje Amersfoort. De huizen in deze straat zijn op de fundering van de eerste stadsmuur van Amersfoort gebouwd. Dit gebeurde omdat de stad door economische bloei niet meer binnen de oude muren paste. Doordat de constructie van deze huizen plaats heeft gevonden in verschillende perioden is er een grote diversiteit aan vormen ontstaan.

KamperbinnenpoortDe poort is gebouwd in de tweede helft van de 13e eeuw. De poort, Viepoort of Martenspoort geheten, is de oudste poort van Amersfoort en bestond uit twee achthoekige torens met een boog ertussen net buiten de stadsgracht. 

De Kortegracht is een zijstraat van de Langestraat. Vroeger vond hier de vismarkt plaats. Op weg naar het Mondriaanhuis zie je links en rechts een paar leuke (kleding)winkeltjes, saladbar en koffie en lunchgelegenheden.

Aan de Zuidsingel zijn mooie en oude panden te zien, zoals bijvoorbeeld het Burgerweeshuis op nummer 49 en het Huis met de Paarse Ruitjes op nummer 38, gebouwd omstreeks 1780 door Benjamin Cohen.
Aan de overkant van de gracht zie je de tuinen van de Muurhuizen, zoals de Bollenburgh, het pand waar Johan van Oldenbarnevelt (geboren in 1547 in de Van Oldenbarneveltsteeg) gewoond heeft.

 Muurhuizen

Op de fundamenten en met de stenen van de eerste stadsmuur werden huizen gebouwd.

 

Deze straat met muurhuizen ligt als een ring om de oude binnenstad van Amersfoort en is buitengewoon schilderachtig.

 

Het witte pand op de onderste foto heet heel toepasselijk “Het Sluisje”, omdat, zoals u kunt zien, er een grachtje onderdoor stroomt.

MonnickendamBegin 1400 werd de Monnikendam gebouwd als onderdeel van de tweede stadsmuur, die gebouwd werd vanaf 1380 en gereed was in 1480. De poort wordt voor het eerst vermeld in 1435. De naam van de poort is vermoedelijk afkomstig van de Augustijner monniken.

Foto genomen op het bruggetje bij rechts Monnickendam en links de Stadsring staat een schitterend huis aan het water prachtig gezicht.

 

In dit gebied was vroeger de middeleeuwse haven van Amersfoort te vinden. De straatnaam 'Havik' is dan ook te vertalen als 'Havenwijk'. De oudste vermelding is van 1390. Nu is het geen komen en gaan van schepen meer maar een wijk waar je veel prachtige gevels en monumenten kunt zien. Zittend aan de gracht waan je je hier echt even in de middeleeuwen.

Eemhaven Amersfoort is dé nieuwe ‘ankerplaats’ voor de pleziervaart op de Randmeren en voor campers. Uniek gelegen aan de voet van de eeuwenoude Koppelpoort. Geniet van de sfeer, het water, de schepen en de vrolijke mensen.

Faciliteiten
De moderne passantenhaven heeft alle faciliteiten voor een aangenaam verblijf en biedt plaats aan zowel kleinere boten als grotere boten tot 20 meter lengte, 2 meter diepgang en een vaarhoogte van 7,20 meter.

U kunt direct vrij gebruik maken van alle faciliteiten (elektra, water, douches, toiletten, vuilcontainers, vuilwaterpomp, oliehoudend waterpomp), maar vanaf 16.00 uur is een vergunning verplicht. Deze vergunning dient u af te halen bij de liggeldbetaalautomaat, nabij het sanitair gebouw. U heeft hiervoor uw pinpas nodig. De vergunning dient u zichtbaar te plaatsen aan wal zijde. In de winterperiode is het sanitair gebouw gesloten en geschiedt de waterlevering op afroep. Kijk voor informatie op de publicatieborden, halverwege de passantensteiger op de kade en bij het sanitair gebouw.

Huis Cohen. Statige hardstenen sobere gevel in 1780 tot stand gekomen. Kleine roedenverdeling der ramen mogelijk origineel. De iets naar voren springende middenpartij versierd en door tympanon gedekt. Op de hoeken van het dak vier hardstenen schoorstenen. Inwendig herinneren gebeeldhouwde details aan de opdrachtgever. Goed interieur. (bro

 

Vroeger waren er drie gasthuizen in Amersfoort: het Sint Pietersgasthuis, het Heilige Sacramentsgasthuis en het St. Elisabeth’s gast- of ziekenhuis. Het Sint Pietersgasthuis ten behoeve van zieken werd tegen 1390 gesticht als het Nye Gasthuys bij die Spoeye (= Spui). In de fundatiebrief van 1404 komt het onder bewind van de stad Amersfoort. In de stichtingsakte stond nadrukkelijk ...niet voor Kinderen, Razenden en Melaatsen.... Later werd het een bejaardentehuis met een apart vrouwen- en mannengedeelte. Ouderen konden worden opgenomen in ruil voor geld of bezit, de provenie of kostkopers. In 1535 werd achter de kapel de Mannenzaal gebouwd. In 1804 fuseerde het Pietersgasthuis op last van het stadsbestuur met de Blocklandtsstichting.

 

 

 

 

 

Koppelpoort Amersfoort

De Koppelpoort is een stadspoort in Amersfoort. Het is een combinatie van een land- en waterpoort. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het Oost-middelnederlands woord coppel wat gemeenschappelijke weide betekent. Het gebied buiten de Koppelpoort was een gemeenschappelijk gebied.

Onder muurhuis 't Sluisje stroomt water van het Havik naar de Weverssingel. Oorspronkelijk was dit in de eerste stadsmuur een waterdoorgang, waarbij water van de binnenhaven het Havik in de stadsbuitengracht stroomde.

De waterdoorgang in de stadsmuur werd mogelijk afgesloten door een valhek en bewaakt door twee huizen, een situatie die vergelijkbaar is met die bij Huis Tinnenburg. 

Na de aanleg van de tweede stadsmuur hoefde de doorgang niet langer te worden bewaakt. Huis Prattenburg aan de linkerkant werd verbouwd tot woonhuis en de waterdoorgang werd overkluisd. Daarop verrees in de 16de eeuw Muurhuizen 199, Huis 't Sluisje. Nadat het in de 18de eeuw een tabakspakhuis was geweest, werd in 1776 in het pand een Musiecqzaal aangelegd, zoals boven de ingang is te lezen.

 

De Elleboogkerk is een neoclassicistische hallenkerk in de Nederlandse stad Amersfoort, aan de Langegracht. Het gebouw is 33 meter hoog. De uit 1820 daterende Elleboogkerk werd op 22 oktober 2007 door brand verwoest en daarna volledig gerestaureerd.

Nieuwe Appartementen complex met mooi uitzicht op de boten en de Eem.

Een gezellige plaats om foto,s te nemen van het kerkje aan de Muurhuizen.

Van 1 april tot 1 november worden de Koppelbrug en de Kwekersbrug dagelijks bediend tussen 9.00 en 20.00 uur. Alleen tussen 16.30 en 17.30 uur zijn de bruggen in verband met de spits gesloten. De brugwachter is te bereiken op (033) 461 57 97. Buiten het seizoen geschiedt de bediening op aanvraag.

Annex de Koppelpoort de voormalige Volmolen. Rechthoekig gebouw met kruisvensters en halve luiken, aan de stadsgracht bij de sluizen gelegen. 17e eeuw.

De Langegracht is een gracht en straat in de Nederlandse stad Amersfoort. Samen met de in het verlengde liggende Kortegracht doorkruist de Langegracht de oude kern van de stad, dat wil zeggen het deel van het centrum binnen de eerste stadsmuur, van het zuidoosten naar het noordwesten.

De vishal van Amersfoort is een kleine overkapping die vroeger dienstdeed als vishal. Hij is gevestigd op de Vismarkt, op de kruising tussen de Langestraat en  de Korte en Langegracht. Het gebouw stamt uit 1657 en werd gebruikt voor het bereiden en verkopen van vis. In 1988 is de vishal teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke en huidige plek nadat het vanaf 1856 was verplaatst naar het Lieve Vrouwenkerhof

 

Muurhuizen altijd een mooie straat om een mooie wandeling te maken of een lekker rondje te fietsen een levendig straat en zomers altijd een mooi gezicht om naar de mooie bloembakken te bewonderen met zijn mooie kleuren.

Kruising van de Kortegracht en de Muurhuizen op de hoek een schitterend oude monument bij het bruggetje.

Toen de stad na 1259 ommuurd werd, stroomde aan de oostzijde van de stad het water van de Heiligenbergerbeek de ommuurde stad in. Ter verdediging van deze waterdoorgang werd in de 14de-eeuw Huis Tinnenburg gebouwd.

Tinnenburg vormde samen met Huis Rommelenburg aan de overzijde van het water de waterpoort in de stadsmuur.  De doorsnede van die stadsmuur is in de zijgevel van muurhuis Tinnenburg  duidelijk te zien. De muur was circa zeven meter hoog en 60 cm dik en aan stadszijde voorzien van een weergang op bogen en met kantelen (tinnen). Direct buiten de muur lagen twee grachten. Na de aanleg van de tweede stadsmuur was de waterpoort bij Tinnenburg niet langer nodig en werd omstreeks 1450 afgebroken. Huis Tinnenburg werd verbouwd tot woonhuis en Rommelenburg verdween in 1848.

Maak jouw eigen website met JouwWeb