Foto,s van Amersfoort

Als u een reactie wil plaatsen stuur de mail naar k.t.h56@hotmail.com

Ook als u interesse heeft in een foto download stuur dan een mail.

De webside is nog steeds in opbouw.

Mocht u interesse hebben in een van de foto s stuur u een berichtje De download kost 1,50 euro per foto.

Museum Flehite is gevestigd in drie muurhuizen uit omstreeks 1540. Het is het historische museum voor Amersfoort en Eemland. De vaste collectie bestaat uit zo’n 20.000 kunstwerken en andere objecten die een beeld schetsen van meer dan 750 jaar stadsgeschiedenis. Naast de vaste collectie heeft het museum ook wisselende tentoonstellingen omtrent cultuur- en kunsthistorie. Voor kinderen is er een speurtocht.

Het voormalig Sint-Elisabeth Gasthuis behoort met name vanwege de uitgebouwde hoog opgaande traptoren tot de meest schilderachtige en vaker gefotografeerde muurhuizen. Van 1578 tot 1907 was hier het Sint-Elisabeth Gast- of Ziekenhuis gevestigd. Dit was het eerste ziekenhuis in Amersfoort. 

Het bood onderdak aan:

'een ofte meer ellendighe bedtlegers. Die met geen aenslaende syeckte besmeth waren’.

 Het gerenoveerde, en tijdens de Open Monumentendag 2009 als 'Het Gasthuys' geopende, souterrain bestaat uit een 18 meter breed en 8 meter lang stenen tongewelf met steekkappen (dwarsgewelven) en heeft in het verleden in verbinding gestaan met de naastgelegen panden.

Wanneer je door de Muurhuizen loopt waan je je in de middeleeuwen. Toen de stad zich als gevolg van de economische bloei in 1380 begon uit te breiden, moest er een nieuwe stadsmuur gebouwd worden. De oude muur werd afgebroken en vanaf ongeveer 1500 werden er huizen gebouwd met het materiaal van de oude muur langs de lijn waar de stadsmuur had gestaan. Doordat de constructie van deze huizen plaats heeft gevonden in verschillende perioden is er een grote diversiteit aan vormen ontstaan.

De Elleboogkerk (voorheen bekend als Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart) is een neoclassicistische hallenkerk van 33 meter hoog, gelegen aan de Langegracht. 

De uit 1820 daterende Elleboogkerk werd op 22 oktober 2007 door brand verwoest. De Elleboogkerk is volledig gerestaureerd.

De basis voor de Elleboogkerk werd oorspronkelijk gelegd door Kapucijnenpater Gabriël. In 1638 richtte hij in het huis van zijn zuster aan de Kromme Elleboogsteeg op de hoek van de Langegracht een kapelletje in. In 1783 werd met de bouw voor een nieuwe kerk begonnen, in de vorm van een driebeukige hallenkerk. Deze kerk had de helft van de lengte van het gebouw zoals het er begin 21e eeuw bijstond.

In 1820 kreeg de voorgevel de verschijning die hij zijn verdere jaren zou houden. In 1853 werd de Elleboogkerk tot parochiekerk verheven. In 1920 werd de kerk versoberd en voorzien van gebrandschilderde ramen. In 1933 werd door de parochie de Amersfoortse Vrouwevaart in ere hersteld. Enkele jaren later, in 1938, kreeg zij daarvoor een vervangend 15e eeuws Mariabeeldje in bruikleen. Begin jaren zestig liep de interesse voor de Vrouwevaart terug.

In 1963 fuseerde de parochie met die van de nabijgelegen Sint Franciscus Xaveriuskerk aan 't Zand en werd de Elleboog aan de eredienst onttrokken. Het in bruikleen verkregen Mariabeeldje verhuisde mee.

 

 

De Eem haven word een gezellig plekje in Amersfoort. In de zomer zit de hele haven vol met bootjes. Gezellig is het dan met de restaurants met hun terrassen en vol met mensen. De mensen op de boten die lekker aan het praten zijn of bezig zijn. De vissers die bezig zijn on vis te vangen .De fietsers en wandelaars van alles wat puur gezelligheid.

KamperbinnenpoortDe poort is gebouwd in de tweede helft van de 13e eeuw. De poort, Viepoort of Martenspoort geheten, is de oudste poort van Amersfoort en bestond uit twee achthoekige torens met een boog ertussen net buiten de stadsgracht. 

 Muurhuizen

Op de fundamenten en met de stenen van de eerste stadsmuur werden huizen gebouwd.

 

Deze straat met muurhuizen ligt als een ring om de oude binnenstad van Amersfoort en is buitengewoon schilderachtig.

 

Het witte pand op de onderste foto heet heel toepasselijk “Het Sluisje”, omdat, zoals u kunt zien, er een grachtje onderdoor stroomt.

MonnickendamBegin 1400 werd de Monnikendam gebouwd als onderdeel van de tweede stadsmuur, die gebouwd werd vanaf 1380 en gereed was in 1480. De poort wordt voor het eerst vermeld in 1435. De naam van de poort is vermoedelijk afkomstig van de Augustijner monniken.

Havik     Ervaar deze leuke buurt waar je in een middeleeuwse sfeer kan genieten van mooie monumenten en de oudste gracht van Amersfoort.

In dit gebied was vroeger de middeleeuwse haven van Amersfoort te vinden. De straatnaam 'Havik' is dan ook te vertalen als 'Havenwijk'. De oudste vermelding is van 1390. Nu is het geen komen en gaan van schepen meer maar een wijk waar je veel prachtige gevels en monumenten kunt zien. Zittend aan de gracht waan je je hier echt even in de middeleeuwen.

Boot aan de kade in de Eem haven

Beschrijving van Huis Cohen

Huis Cohen. Statige hardstenen sobere gevel in 1780 tot stand gekomen. Kleine roedenverdeling der ramen mogelijk origineel. De iets naar voren springende middenpartij versierd en door tympanon gedekt. Op de hoeken van het dak vier hardstenen schoorstenen. Inwendig herinneren gebeeldhouwde details aan de opdrachtgever. Goed interieur. (bro

 

Vroeger waren er drie gasthuizen in Amersfoort: het Sint Pietersgasthuis, het Heilige Sacramentsgasthuis en het St. Elisabeth’s gast- of ziekenhuis. Het Sint Pietersgasthuis ten behoeve van zieken werd tegen 1390 gesticht als het Nye Gasthuys bij die Spoeye (= Spui). In de fundatiebrief van 1404 komt het onder bewind van de stad Amersfoort. In de stichtingsakte stond nadrukkelijk ...niet voor Kinderen, Razenden en Melaatsen.... Later werd het een bejaardentehuis met een apart vrouwen- en mannengedeelte. Ouderen konden worden opgenomen in ruil voor geld of bezit, de provenie of kostkopers. In 1535 werd achter de kapel de Mannenzaal gebouwd. In 1804 fuseerde het Pietersgasthuis op last van het stadsbestuur met de Blocklandtsstichting.

 

 

 

 

 

Koppelpoort Amersfoort

De Koppelpoort is een stadspoort in Amersfoort. Het is een combinatie van een land- en waterpoort. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het Oost-middelnederlands woord coppel wat gemeenschappelijke weide betekent. Het gebied buiten de Koppelpoort was een gemeenschappelijk gebied.

Beschrijving

De Elleboogkerk is een neoclassicistische hallenkerk in de Nederlandse stad Amersfoort, aan de Langegracht. Het gebouw is 33 meter hoog. De uit 1820 daterende Elleboogkerk werd op 22 oktober 2007 door brand verwoest en daarna volledig gerestaureerd.

Nieuwe Appartementen complex met mooi uitzicht op de boten en de Eem.

Ophaalbrug Kwekersweg 

Sluis bij de Koppelpoort 

De vishal van Amersfoort is een kleine overkapping die vroeger dienstdeed als vishal. Hij is gevestigd op de Vismarkt, op de kruising tussen de Langestraat en  de Korte en Langegracht. Het gebouw stamt uit 1657 en werd gebruikt voor het bereiden en verkopen van vis. In 1988 is de vishal teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke en huidige plek nadat het vanaf 1856 was verplaatst naar het Lieve Vrouwenkerhof